Mijn naam is Anouk Beekman Houdijk, ik ben 45 jaar en ben 16 jaar getrouwd met Fons.

Samen hebben wij vier hoogbegaafde kinderen: een dochter van 14 jaar en drie zoons van 12, 9 en 7 jaar.

 

"Wat mij diep van binnen raakt is de grote potentie en het potentieel die verloren gaan door onbekendheid en onbekwaamheid binnen onze samenleving. De potentie die niet volledig tot uiting komt en het potentieel dat onvoldoende de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen, is bij de hoogbegaafden onder ons. Doordat onze maatschappij is ingesteld op het 'gemiddelde', steekt deze groep mensen (volwassenen en kinderen) met hun hoofd boven het 'maaiveld' uit en worden ze noodgedwongen teruggeduwd tot onder het maaiveld. Dit leidt tot onmacht, frustratie, verwijdering van zichzelf, ongelukkig voelen en zijn, minderwaardigheidscomplex, onzekerheid, faalangst en depressie. En dit terwijl er niets, maar dan ook niets mis is met deze groep mensen! Als er een groep 'leergierig' is, dan zijn het deze mensen wel! De sleutel is echter, biedt het aan op een manier die bij hen past!

 

Ik ben zeer verheugd te zien dat er steeds meer mensen tot dit inzicht komen en scholen inrichten op meer- en hoogbegaafden.

Helaas nog steeds in beperkte mate en dat betekent dat de meeste van ons hier geen voordeel van genieten. De praktijk is dat wij dagelijks te maken hebben met die boosheid, frustratie, eenzaamheid, onmacht en verdriet van onze kinderen. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe kun je je kind 'opvangen' en troosten als je zelf niet weet hoe of wat?

 

Al het bovenstaande heb ik zelf aan den lijve ondervonden als moeder van vier hoogbegaafde kinderen naast het opstarten van mijn eigen onderneming. Al in de eerste twee jaren van mijn moederschap ondervond ik dat het niet 'haalbaar' was om mezelf volledig te verdiepen in de opvoeding en ontwikkeling van mijn kinderen, mezelf te ontwikkelen als moeder en daarnaast te werken als HR professional (in die tijd nog in loondienst). Ik heb toen de keuze gemaakt om een aantal jaar te stoppen met mijn werk in loondienst en me te richten op mijn kinderen.

 

Door vallen en opstaan heb ik een manier gevonden om mijn kinderen beter te kunnen ondersteunen en te begeleiden, zodat zij beter opgewassen zijn tegen de buitenwereld die hen vaak niet 'echt' begreep. Hierdoor nam het aantal heftige uitbarstingen, ruzies en conflicten drastisch af (met meer dan 50%!).

 

Het gevolg was dat er meer gezelligheid en rust heerst en dat ik minder vermoeid was! Mijn schaarse energie ging niet meer hoofdzakelijk op aan de ruzies en irritaties, waardoor ik meer energie overhield om 's avonds productief te zijn voor mijn werk en nevenactiviteiten. En natuurlijk niet te vergeten: sociale activiteiten!

 

De weg hiernaar toe was niet altijd even makkelijk, maar ik ben blij en dankbaar dat ik dit heb kunnen doen. Ik merk dat ik het lot van deze groep kinderen me erg aantrek en me daarbij realiseer dat niet iedereen in de gelegenheid is om dezelfde ontdekkingstocht te maken.

 

Daarom heb ik het er mijn missie van gemaakt om deze groep moeders te helpen bij de opvoeding van hun hoogbegaafde kind(eren). Ik deel graag mijn inzichten, ervaringen en visie op de opvoeding, zodat ook jouw kind(eren) weer lekkerder in hun vel gaan zitten en simpelweg gelukkiger zijn!

 

Want ook onze kinderen verdienen een fijne en gelukkige jeugd waarbij zij meetellen!"