Herken je hoogbegaafde kind

 

Er zijn vele kenmerken die bij hoogbegaafdheid passen, maar lang niet alle kenmerken komen tot uiting of worden opgemerkt. Bovendien vertonen hoogbegaafde kinderen die onvoldoende uitgedaagd worden of onvoldoende worden gezien, gehoord en erkend, vaak gedrag dat kenmerkend kunnen zijn voor ADHD of Autisme. Hierdoor vindt er vaak een misdiagnose plaats bij hoogbegaafde kinderen met alle gevolgen van dien. Het is dus van essentieel belang dat er goed gediagnostiseerd wordt en dat er de juiste begeleiding en onderwijs worden geboden.

 

In de praktijk blijkt het dus toch vrij lastig te zijn om een hoogbegaafd kind te herkennen. Niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor ouders! Met name als het je eerste kind is, want dan heb je geen referentiekader. Maar als je goed observeert, kun je wel degelijk een hoogbegaafd kind op jonge leeftijd herkennen. Tot de leeftijd van 6 jaar, wordt er gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong ipv hoogbegaafdheid. Voor het gemak spreek ik enkel over hoogbegaafdheid en maak ik op dit gebied geen onderscheid tussen een kind van onder de 6 jaar en kinderen van 6 jaar en ouder.

 

Kenmerken hoogbegaafdheid

Indien je niet zeker bent of je kind hoogbegaafd is, bekijk dan de onderstaande kenmerken:

 

 • hoge intelligentie

 • vroege ontwikkeling/ontwikkelingsvoorsprong

 • perfectionistisch

 • causale verbanden kunnen leggen

 • problemen makkelijk kunnen analyseren

 • grote denksprongen kunnen maken

 • grote mate van zelfstandigheid

 • intrinsieke motivatie

 • veel energie

 • specifieke of brede interesse

 • creatief

 • kan op jonge leeftijd kleuren herkennen (meer dan alleen de primaire kleuren)

 • origineel, denkt buiten kaders

 • sterke behoefte aan autonomie

 • apart gevoel voor humor

 • hoge mate van concentratie

 • doorzettingsvermogen

 • verworven kennis goed kunnen toepassen

 • extreem goed geheugen

 • oog voor details

 • sterk rechtvaardigheidsgevoel

 • is berekend en beredenerend

 • denkt na over het leven

 • heeft op jonge leeftijd levensvragen

 

Hoogbegaafde kinderen zien de wereld anders en denken anders. Er zijn vijf manieren van denken die kenmerkend zijn voor hoogbegaafden:

 

 • Topdown thinking: denkt vanuit een groter geheel. Om doel te behalen, is het bereid om ervoor te werken

 • Deep level learning: gaat veel meer de diepte in

 • Lateral thinking: problemen creatief benaderen en vanuit verschillende kanten oplossen

 • Visual thinking: beelddenken

 • Caring thinking: veel meer denken vanuit het hart en de persoonlijkheid

 

Ongewenst gedrag of lichamelijke klachten

Als een hoogbegaafd kind niet erkend wordt voor wie hij is (onvoldoende of verkeerde aandacht, geen uitdaging) en niet de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt, uit het vaak in ongewenst gedrag dat hij laat zien of in lichamelijke klachten.

 

Hieronder staan de meest voorkomende:

 • de clown uithangen

 • niet serieus kunnen of willen zijn

 • achter een masker verschuilen

 • zichzelf overschreeuwen

 • spanningsverschijnselen

 • agressief gedrag

 • allergische reacties

 • onbeheerst / gefrustreerd handelen

 • astma

 • sterk wisselende resultaten

 • onderpresteren

 • concentratieproblemen

 • afdwalen van gedachten (dromerig)

 • niet stil kunnen zitten

 • desinteresse op school

 • slecht ontwikkeld handschrift

 • gestoorde (fijne) motoriek

 • bedwateren (schoolreisjes of thuis)

 • praten / denken over de dood

 • doodsverlangen

 • gedachten over zelfdoding

 • eenzaamheidsgevoelens / isolement

 • spijbelen

 

Indien deze kinderen niet de juiste begeleiding, coaching en erkenning krijgen, groeien ze vaak op met de overtuiging dat ze 'dom', 'raar' of 'ongeliefd' zijn. Zelfs op volwassenleeftijd zijn ze nog vaak onzeker, weten niet wat hun potentie is en zijn ze ver van zichzelf verwijderd. Depressie komt dan ook veel voor onder deze doelgroep en bij enkele soms met suïcidale neigingen.

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal hoogbegaafden dat aan de universiteit afstudeert maar slechts 16% is!

 

Het is tijd voor verandering in de positieve zin!