Dit Privacy Beleid geldt voor iedereen die de website www.ManagingMoms.nl bezoekt, zich aanmeldt voor MomsMuse en/of producten of diensten van Managing Moms afneemt.

 

I. Privacy Beleid Bezoekers en MomsMuse Abonnees

 

1. Gegevens van Bezoekeren en MomsMuse Abonnees

1a. De gegevens die de bezoeker zelf heeft verstrekt voor:

  • MomsMuse, het e-Zine van Managing Moms;

  • deelname aan een onderzoek tbv Managing Moms;

  • toezending van een gratis product

worden permanent bewaard tenzij Managing Moms wordt opgeheven of failliet gaat.

1b. Managing Moms zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

2. Doeleinden en gebruik gegevens

Managing Moms kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2a. Het toesturen van MomsMuse (maximaal 1 keer per week).

2b. Het onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Managing Moms denkt dat het kan bijdragen tot een betere balans tussen werk en gezin (opvoedig van (hoogbegaafde) kinderen).

2.c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

 

3. Cookies

3a. Managing Moms maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Managing Moms de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy Beleid terecht bij Managing Moms. De contactgegevens staan vermeld op de website pagina contact.

 

5. Disclaimer

Managing Moms is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

II. Privacy Beleid Afnemers en Klanten

 

Het Privacy Beleid voor Afnemers en Klanten is een aanvulling op het Privacy Beleid voor Bezoekers en MomsMuse Abonnees en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.ManagingMoms.nl.

 

1. Gegevens van Afnemers en Klanten

Managing Moms kan de gegevens die door de Afnemer of Klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a. Het verwerken van de bestelling.

1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c. Het onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, via MomsMuse waarvan Managing Moms denkt dat het kan bijdragen tot een betere balans tussen werk en gezin (opvoedig van (hoogbegaafde) kinderen).

 

2. Gegevens verstrekken aan derden

2a. Gegevens die door de Afnemer of Klant aan Managing Moms zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

2.b Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

3. Beveiliging

De gegevens die de Afnemer of Klant aan Managing Moms verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Managing Moms kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Managing Moms voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

Privacy Beleid

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round

© 2016 Managing Moms of Gifted Children

Bedrijfsgegevens:

KvK nr. 27 27 51 07
BTW nr. NL1831.70.283.B01