Hoogbegaafdheidsonderwijs: een luxe of pure noodzaak?


Het is een gegeven dat kinderen beter presteren onder gelijkgestemden 'peers'. Kijk maar eens naar de sportwereld: de beste spelers spelen bij en tegen elkaar in de 'selectieteams'. Ze halen het beste in elkaar naar boven en leren van elkaar. Dit biedt de broodnodige uitdaging voor hen om het beste uit zichzelf te halen en om niet gedemotiveerd te raken. Want wat gebeurt er als je alle wedstrijden zou winnen met 20-0 of meer? De eerste paar keren is dat natuurlijk wel geweldig. Maar na 3 wedstrijden, is de uitdaging behoorlijk ver te zoeken.

En wat zou er gebeuren als een topspeler in een 'gemiddeld' presterende team zou zitten? Zou de motivatie er nog steeds zijn? Zou hij nog steeds beter gaan spelen? Of zou hij zijn prestaties gaan aanpassen aan die van het team? Waarschijnlijk het laatste…

Erbij willen horen

Zo is het ook met hoogbegaafde kinderen. Als zij in een groep zitten met normaal (gemiddeld) begaafde kinderen dan worden zij niet gestimuleerd om het beste uit zich zelf te halen. Want zelfs als ze op 60% zouden zitten, behoren zij tot de top van de klas. Dus waarom nog meer doen?

Bovendien is het niet prettig om zover boven de groep uit te steken. Vaak wordt dit niet in dank afgenomen door de groep, waardoor je er vaak 'buiten valt'. Terwijl juist in de leeftijd van de basisschool waarin de kinderen zichzelf gaan ontdekken, leren samenspelen en leren in groepsverbanden te werken, een veilige leeromgeving onontbeerlijk is!

Veiligheid bevordert leervermogen

Je eigen plekje vinden tijdens je schooltijd is al een behoorlijke uitdaging op zich. En als je dan ook nog eens je iedere dag moet aanpassen en je steeds geconfronteerd wordt met het feit dat je anders bent dan de rest, is dit dubbel zo lastig.

Je voelt je pas veilig als je opgenomen bent in de groep. Als je geaccepteerd wordt en je 'meetelt'. Helaas is dit niet vaak het geval bij hoogbegaafde kinderen. Vrijwel ieder moment van de dag moeten zij zich 'inhouden' en zich aanpassen. Ze willen niet anders zijn, maar zich ook 'gewoon' voelen.

Het gevoel dat je niet jezelf kunt zijn, maakt dat het niet volledig veilig is en dat heeft zijn weerslag op het leervermogen en de algehele gemoedstoestand van het kind. Dit komt vaak tot uiting in de thuissituatie via woede uitbarstingen, huilbuien, opstandigheid, brutaliteit en hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Pure noodzaak

Als je al deze zaken in acht neemt, kom je al snel tot de conclusie dat passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen onvermijdelijk is voor hun geluk. Het is dus absoluut geen luxe, maar pure noodzaak voor de ontwikkeling en ontplooiing van deze kinderen.

Wat is hoogbegaafdheidsonderwijs

Maar wat maakt het hoogbegaafdheidsonderwijs anders dan het reguliere onderwijs?

Dat is de vraag die wij ons zelf een aantal maanden geleden ook stelden.

Inmiddels heb ik een aantal antwoorden op deze vraag gevonden die ik graag hieronder met je deel. Het hoogbegaafdheidsonderwijs is niet alleen uitdaging bieden in de lesstof (op het niveau dat het kind aan kan of waar het aan toe is), maar de vorm van onderwijs is minstens zo belangrijk. Het onderwijs wordt aangeboden op een manier die beter aansluit op de denkwijze van deze kinderen. Daarnaast is er meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Nee, niet omdat deze kinderen een achterstand op dit gebied hebben, uitzonderingen daar gelaten, maar omdat de invloeden van buitenaf veel harder bij hen binnenkomen en ze deze heftiger ervaren. Daarnaast moeten zij ook leren omgaan met kinderen die anders denken en handelen dan zij.

Voor ons waren deze punten doorslaggevend. Maar wat biedt dit onderwijs nog meer?

Wat biedt het nog meer?

Wat biedt een basisschool met een meer- en hoogbegaafheidsonderwijs?

De meerwaarde van de nieuwe school tov de reguliere school:

 • de leerkrachten zijn geschoold op hoogbegaafdheid, hierdoor zijn zij beter in staat om door het schild van zelfbescherming en aangeleerd gedrag heen te prikken.

 • leerlingen krijgen onderwijs op hun niveau, anders dan 'meer van hetzelfde' worden zij intellectueel en creatief uitgedaagd.

 • er wordt digitaal onderwijs gegeven, dit is meer van deze tijd en biedt flexibiliteit in het bieden van passend onderwijs.

 • er wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

 • kinderen leren hoe ze moeten leren, heel belangrijk aangezien dit anders is dan bij gemiddeld begaafde kinderen. Als hier onvoldoende aandacht aan besteed wordt, bestaat de kans dat het kind weerstand opbouwt tegen leren.

 • in de middag werken ze aan projecten (experimenteren), waardoor het niet alleen bij de theorie blijft maar zij de theorie in de praktijk kunnen brengen.

 • de groepen zijn max 15 leerlingen, met name de hoog sensitieve kinderen hebben hier veel baat bij. Er is meer rust in de klas en de leerkracht heeft meer aandacht voor de leerlingen.

 • de kinderen zijn onder gelijkgestemden, ze zijn niet meer raar of anders. Voor velen horen ze er nu echt bij! Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes.

 • ze kunnen zichzelf zijn en laten zien wat ze kunnen, ze hoeven zich dus niet meer in te houden of zich anders voor te doen. Scheelt heel veel energie!

 • ze begrijpen elkaar, de grapjes komen aan en de interesses sluiten aan. Samen lachen, gedachtes uitwisselen en met elkaar discussiëren op gelijkwaardig niveau!

De bovenstaande punten zijn voor ons de meest opvallende en meest zichtbare punten. En natuurlijk is het niet zo dat alle kinderen direct met alle kinderen aansluiting hebben. Want ook binnen deze groep kinderen zijn er net zoveel verschillen onderling als bij de gemiddeld begaafde kinderen. Maar ze zijn wel geneigd om elkaar beter en sneller te accepteren.

Basisschool Kronenburgh

Wij zijn heel blij dat wij deze stap hebben gezet naar de basisschool Kronenburgh te Rijswijk. Deze school is per 1 september 2014 gestart met 42 leerlingen. In een korte tijd hebben wij onze kinderen positief zien veranderen. Klik hier voor meer informatie over deze school.

Herken jij deze situatie of heb je een andere ervaring, dan hoor ik het heel graag van je in de comment-box hieronder. Of zou je meer informatie willen over hoe wij deze school als ouders ervaren of hoe onze kinderen het ervaren? Laat het me weten via de comment-box hieronder.

Alvast hartelijk bedankt!

Met Gave Groet,

Anouk

Onderwerpen:

Ook interessant?

 • Facebook Black Round
 • Twitter Black Round

© 2016 Managing Moms of Gifted Children

Bedrijfsgegevens:

KvK nr. 27 27 51 07
BTW nr. NL1831.70.283.B01